Endokrinologo norma

Endokrinologo norma

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 96:2014 „GYDYTOJAS ENDOKRINOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO 2014 m. kovo 19 d. Nr.