Narystė LED

Tikraisiais LED nariais gali būti biomedicinos studijas aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje baigę absolventai, dirbantys klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą endokrinologijos ar jai artimose medicinos srityse, slaugytojai ir gydytojai, studijuojantys rezidentūroje, pripažįstantys LED įstatus ir mokantys nario mokestį.

LED tikrieji nariai:
- Specialistai, t. y. visų specialybių gydytojai ir mokslo darbuotojai, turintys teisę balsuoti LED Asamblėjoje;
- Visų specialybių slaugytojai, neturintys balsavimo teisės LED Asamblėjoje;
- Gydytojai rezidentai, studijuojantys rezidentūroje, neturintys balsavimo teisės LED Asamblėjoje;
- LED Garbės nariai neturi balsavimo teisės Asamblėjoje ir negali būti renkami į LED tarybą.

Kokie mokesčiai taikomi draugijos nariui?
Vienkartinis stojimo mokestis – NĖRA
Metinis nario mokestis – 15 Eur

LED Asamblėjos, vykusios 2020 m. birželio 10 d., sprendimu nuo 2021 m. metinis nario mokestis – 20 Eur.
LED nario metinis narystės mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų gegužės 1 d. Po gegužės 2 d. narystė LED sustabdoma. Prarandami LED narystės privalumai iki kol sumokamas einamųjų metų narystės mokestis.

Kaip pratęsti narystę?
1. Atnaujinkite nario anketą ir laukite informacinio laiško su mokėjimo informacija el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje
2. Narystė draugijoje pratęsiama, el. paštu gavus tai patvirtinantį laišką

Kaip tapti draugijos nariu?
1. Užpildykite nario anketą ir laukite informacinio laiško el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje
2. Gautame informaciniame laiške atsiųsime mokėjimo informaciją ir priėmimo į draugiją prašymą, kurį prašysime užpildyti, pasirašyti ir skenuotą atsiųsti draugijos sekretoriatui el. pašto adresu sekretoriatas@endokrinologai.lt
3. Draugijos nariu tampama, el. paštu gavus narystę draugijoje patvirtinantį laišką

Norėdami sužinoti kodėl verta tapti nariu, prisijungti prie draugijos bendruomenės arba pratęsti narystę draugijoje, spauskite ČIA