Kodėl verta tapti draugijos nariu?

Lietuvos endokrinologų draugija:

– Nariams suteikia galimybę gilinti profesines žinias bei ugdyti bendrąsias kompetencijas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose;
– Skatina narius dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje ir taip tobulinti profesinius įgūdžius;
– Atstovauja narius profesiniuose santykiuose su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis;
– Dalinasi aktualia ir naujausia moksline informacija, metodine medžiaga, susijusia su profesija;
– Motyvuoja narius tarpusavyje dalintis žiniomis, praktiniais patarimais bei įgyta profesine patirtimi;
– Nariams taiko nuolaidas dalyvaujant draugijos organizuojamuose renginiuose bei skiria paramą vykstant į kitų organizacijų organizuojamus renginius tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.


Kviečiame endokrinologus, vaikų endokrinologus ir kitų giminingų specialybių gydytojus prisijungti prie LED bendruomenės, SPAUSKITE ČIA