Kodėl verta tapti draugijos nariu?

– Profesinio tobulėjimo galimybės
– Dalijimasis aktualia ir naujausia moksline informacija
– Narių profesinių interesų atstovavimas
– Partneryste grįstas bendravimas
– Nuolaidos ir parama

Plačiau