LED narystė

Tikraisiais LED nariais gali būti biomedicinos studijas aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje baigę absolventai, dirbantys klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą endokrinologijos ar jai artimose medicinos srityse, slaugytojai ir gydytojai, studijuojantys rezidentūroje, pripažįstantys LED įstatus ir mokantys nario mokestį.

LED tikrieji nariai:
- Specialistai, t. y. visų specialybių gydytojai ir mokslo darbuotojai, turintys teisę balsuoti LED Asamblėjoje;
- Visų specialybių slaugytojai, neturintys balsavimo teisės LED Asamblėjoje;
- Gydytojai rezidentai, studijuojantys rezidentūroje, neturintys balsavimo teisės LED Asamblėjoje;
- LED Garbės nariai neturi balsavimo teisės Asamblėjoje ir negali būti renkami į LED tarybą.

Kokie mokesčiai taikomi draugijos nariui?
Vienkartinis stojimo mokestis – NĖRA
Metinis nario mokestis – 20 Eur

LED Asamblėjos, vykusios 2020 m. birželio 10 d., sprendimu nuo 2021 m. metinis nario mokestis – 20 Eur.
Primename, kad vadovaujantis VMI skelbiamo leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai" punktu II.2.3., renkant narių stojamuosius ir metinius narystės pratęsimo mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos. Daugiau informacijos, SPAUSKITE ČIA

Kaip pratęsti narystę?
1. Iki einamųjų metų gegužės 1 d. atnaujinkite NARIO ANKETĄ ir laukite informacinio laiško su mokėjimo informacija el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje. Po gegužės 2 d. narystė LED sustabdoma. Prarandami LED narystės privalumai iki kol sumokamas einamųjų metų narystės mokestis
2. Narystė draugijoje pratęsiama, el. paštu gavus tai patvirtinantį laišką su nario pažymėjimu

Kaip tapti draugijos nariu?
1. Tapti draugijos nariu galite bet kuriuo metu. Užpildykite NARIO ANKETĄ ir laukite informacinio laiško el. pašto adresu, kurį nurodysite anketoje
2. Gautame informaciniame laiške atsiųsime priėmimo į draugiją prašymą, kurį prašysime užpildyti, pasirašyti ir skenuotą atsiųsti draugijos sekretoriatui el. pašto adresu sekretoriatas@endokrinologai.lt
3. LED tarybai patvirtinus Jūsų narystę, būsite pakviestas sumokėti einamųjų metų nario mokestį
4. Draugijos nariu tampama, el. paštu gavus narystę draugijoje patvirtinantį laišką su nario pažymėjimu

Norėdami sužinoti kodėl verta tapti nariu, prisijungti prie draugijos bendruomenės arba pratęsti narystę draugijoje, SPAUSKITE ČIA