Prasidėjo paraiškų teikimas MC-AGATAS premijai gauti

2021-05-31
Asociacijos MC-AGATAS vadovas, LED narys doc. habil. dr. Valentinas Matulevičius kviečia teikti paraiškas kasmetinei MC-AGATAS premijai gauti (2000 Eur). Paraiškų teikimo terminas iki 2021 m. rugsėjo 5 d. 

Ši stipendija kasmet skiriama už išskirtinius pasiekimus androgenologijos srityje. Paraiškas gali teikti visi MC-AGATAS nariai bei individualus tyrėjas ar tyrėjų grupė, pasiekusi puikių andregenologijos rezultatų.

Teikiant paraiškas turi būti:
- Androgenologijos mokslinis straipsnis paskelbtas mokslo žurnale ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo; arba mokslo žurnalo laiškas, patvirtinantis mokslo straipsnio priėmimą;
- Atnaujintas pareiškėjo (-ų) gyvenimo aprašymas, įskaitant publikacijų sąrašą ir išsamią informaciją apie kiekvieno pareiškėjo mokslinę veiklą per pastaruosius 5 metus;
- Androgenologijos tyrimų projektas, kuris bus vykdomas per ateinančius 5 metus, naudojant MC-AGATAS stipendijos fondus.

Norėdami skaityti detalesnes premijos gavimo taisykles, spauskite ČIA