Prasidėjo LED narystės tęsimas 2021 metams

2021-01-01

LED, tai savarankiška, savanoriška Lietuvos Respublikos piliečių visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus endokrinologus ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius endokrinologijos mokslo srityje, kurios tikslas – vienijant specialistus, siekti endokrinologijos mokslo ir praktikos pažangos bei plėtros.

Kviečiame tęsti savo narystę LED 2021 metams bei gydytojus endokrinologus, vaikų endokrinologus ir kitų giminingų specialybių gydytojus prisijungti prie LED bendruomenės.

Visa informacija apie narystę, spauskite ČIA