Lietuvos endokrinologų draugijos susirinkimas

Gerbiami Kolegos,
 
Lietuvos endokrinologų draugija (LED) 2018 m. lapkričio 30 d. organizuoja visuotinį draugijos susirinkimą (LED asamblėją). Susirinkimo vieta: viešbutis "Amberton Klaipėda", Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda. Numatoma tokia darbotvarkė:
1. Naujų LED įstatų tvirtinimas (Įstatų projektas) buvo išsiuntinėtas anksčiau).
2. LED valdymo organų - pirmininko ir vicepirmininko (prezidento ir viceprezidento)  - rinkimai. Siūlykite kandidatus.
Pastabas ir siūlymus dėl Įstatų prašome pateikti iki 2018 m.  lapkričio 20 d.
 
LED pirmininkas prof. Antanas Norkus