Lilly parama dėl dalyvavimo 2016 m. EASD metinėje konferencijoje


  Lilly kartu su Europos Diabeto Tyrimų Asociacija (EASD) ir Lietuvos Endokrinologų draugija kviečia dalyvauti 52-ojoje metinėje konferencijoje, kuri vyks 2016 m. rugsėjo 12-16 d. Miunchene, Vokietijoje. Lilly skiria stipendiją, registracijos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Reikalavimai ir sąlygos, kuriuos turi atitinkti stipendijos gavėjas.


Reikalavimai ir sąlygos 2016 m. EASD metinės konferencijos stipendijos gavėjui:

 - Lietuvos Endokrinologų draugijos narys, gydytojas endokrinologas (anglų kalbos žinios yra privalomos).
 - Mokslinis ir praktinis ekspertas diabeto srityje.
 - Gydytojas endokrinologas, kuris aktyviai dirba ne tik praktinį, bet ir mokslinį darbą.
 - Gydytojas endokrinologas, pateikęs ir/ar pristatęs mokslinius darbus ir/ar pranešimus 2016 m. EASD konferencijos metu.  
 - Kandidatas turi atitikti du ir daugiau kriterijų. Stipendijų skaičius ribotas.  
 - Prašymus dėl stipendijos gavimo prašome siųsti iki 2016 m. kovo 31 d. el. paštu: diabetas.kaunas@gmail.com.
 
                                                                                                            Antanas Norkus