LED veikla

 Institute subrendo galingas mokslo darbuotojų potencialas, kurio mokslinius darbus šiuo metu publikuoja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslo leidiniai. Gerai šalyje vertinamos instituto darbuotojų parengtos ir išleistos endokrinine tematika monografijos, vadovėliai ir kiti leidiniai. Instituto mokslininkai, dirbdami praktinį darbą, daug prisideda kurdami ir tobulindami endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo metodus. Be endokrinologijos instituto šiandien nebūtų galima įsivaizduoti šiuolaikinės Lietuvos endokrinologijos. Čia dirba daugelis mūsų šalyje žinomų mokslininkų bei praktikos gydytojų.
        Mokslo tiriamasis darbas vykdomas ir Vilniaus universitete (doc. V. Urbanavičius ir kt.). Sprendžiant praktines endokrinologijos problemas kartu su šeimos gydytojais aktyviai dalyvauja ir endokrinologai.
        Lietuvos endokrinologų draugija kartu su KMU Endokrinologijos institutu ir kitomis mokslo ir praktikos institucijomis kasmet organizuoja 2-3 ar net 4 respublikines bei tarptautines mokslines ir praktines konferencijas aktualiais endokrinologijos klausimais. Nuo 1992 m. draugija kartu su institutu leidžia periodinį žurnalą “Lietuvos endokrinologija”, kurio per metus išeina 4 numeriai (1, 2 pav.).
 
       Lietuvos endokrinologų draugijos ir KMU Endokrinologijos instituto pastangomis 2005 m. pavyko įkurti Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – Endokrinologų draugijų federaciją. Pirmąją Federacijos koordinatore išrinkta dr. R. Šulcaitė. Tais pačiais 2005 m.  Baltijos šalių Endokrinologų draugijų federacija kartu su KMU Endokrinologijos institutu pradėjo leisti  periodinį mokslo žurnalą anglų kalba “Baltic Endocrinology”, kuriame publikuojami ne tik Baltijos, bet ir kitų šalių endokrinologų moksliniai darbai (3, 4 pav.).
 
Vyriausiuoju žurnalų “Lietuvos endokrinologija” ir “Baltic Endocrinology” redaktoriumi tapo prof. A. Norkus. Malonu pažymėti, kad minėti žurnalai 2006 m. įtraukti į tarptautinės duomenų bazės “Index Copernicus” sistemą, o Lietuvos mokslo Taryba juos pripažino tinkamais vertinant darbuotojų kvalifikaciją.

        2011 m. Lietuvos endokrinologų draugija pradėjo leisti periodinį specializuotą leidinį “Endokrinologas.lt” (5,6 pav.). Žurnalas skiriamas medikų bendruomenei, pirmiausia – šeimos gydytojams. Žurnale skelbiamos endokrinologijos mokslo naujienos, endokrininių ligų farmakoterapija, pristatomos klinikinės situacijos, diagnostikos ir gydymo algoritmai, pateikiama duomenų iš istorijos, informacija apie planuojamus renginius ir kt. Žurnalo vyr. redaktorius prof. A. Norkus.
        Malonu, kad Lietuvos endokrinologų draugijos nariai yra ne tik geri praktikos gydytojai, sugeba teikti kvalifikuotą ir specializuotą pagalbą pacientams, bet ir gerai dirba mokslinį-tiriamąjį bei pedagoginį darbą.