Lietuvos ir Čekijos mokslų akademijos paskelbė kvietimą Jungtiniams mobilumo 2021–2023 m. projektams


Mobilumo projektų tikslas – tęsti arba inicijuoti naują Lietuvos ir Čekijos mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą. Mokslo sritys, mokslininkų ir tyrėjų skaičius nėra nustatytas. Dalyvauti gali visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir tyrėjai.

Čekijos mokslininkai ir tyrėjai, dirbantys mokslo ir studijų institucijoje, turi priklausyti Čekijos mokslų akademijai. Abiejų šalių partneriai pildo paraiškos formą kartu. Kiekviena partnerių grupė užpildytą paraišką teikia savo šalies mokslų akademijai. Paraišką, spauskite ČIA

Čekijos mokslų akademijos Jungtinio mobilumo projekto paskelbtas kvietimas, spauksite ČIA

Remiantis Lietuvos ir Čekijos mokslų akademijų sutartimi, Lietuvos mokslų akademija padengia atvykusių mokslininkų ir tyrėjų dienpinigius ir apgyvendinimo išlaidas.

Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų grupė:
• vykdo partnerių iš Čekijos mokslo ir studijų institucijų paiešką, suderina paraiškos turinį;
• užpildytą bendro tyrimo projekto paraiškos formą (tik elektroninę versiją), pateikia iki 2020 m. birželio 1 d. išsiunčiant el. paštu: m.staciokiene@lma.lt

Konsultacijas teikia Lietuvos mokslų akademijos Organizacinio skyriaus Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė Marija Nijolė Stačiokienė, mob. tel. +370 602 66346, el. paštas: m.staciokiene@lma.lt

Informacija taip pat paskelbta LMA svetainėje, spauskite ČIA