Eli Lilly Lietuva skiria paramą dalyvavimui 2020 m. EASD metinėje konferencijoje


Eli Lilly Lietuva kartu su Europos Diabeto Tyrimų Asociacija (EASD) ir Lietuvos Endokrinologų draugija kviečia dalyvauti 56-ojoje metinėje konferencijoje, kuri vyks 2020 m. rugsėjo 21–25 d. Vienoje, Austrijoje. Lilly skiria stipendiją, registracijos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti.
                                                                             Reikalavimai ir sąlygos 2020 m. EASD metinės konferencijos stipendijos gavėjui
- Lietuvos Endokrinologų draugijos narys, gydytojas endokrinologas
- Gydytojas endokrinologas, kuris aktyviai dirba praktinį darbą diabeto srityje (pvz. pripažintas institucinis ir/ar regioninis ekspertas)
- Gydytojas endokrinologas, kuris vykdo mokslinį darbą diabeto srityje (pripažintas ir/ar būsimas mokslinis ekspertas diabeto srityje)
- Gydytojas endokrinologas, pateikęs mokslinį darbą ir/ar pristatantis pranešimą 2020 m. EASD konferencijos metu ir/ar dalyvaujantis EASD darbinių grupių veikloje
 
Kandidatas stipendijai gauti turi atitikti mažiausiai du kriterijus. Stipendijų skaičius yra ribotas.  
Prašymus dėl stipendijos gavimo prašome siųsti iki 2020 m. gegužės 1 d. el.paštu info@endokrinologai.lt