Medicininių pagalbos priemonių sąrašas

            
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. lapkričio 23 d. Nr. V-953

Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184, Nr. 142-5146; 2006, Nr. 14-522, Nr. 35-1280, Nr. 67-2482, Nr. 123-4658; 2008, Nr. 22-824, Nr. 46-1742, Nr. 123-4692, Nr. 141-5582; 2009, Nr. 59-2315) ir išdėstau jį nauja redakcija:
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) (pridedamas).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 28 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. 529
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2009 m. lapkričio 23 d.
įsakymo Nr. V-953 redakcija)

KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (C SĄRAŠAS)
 
Medicinos pagalbos priemonės, kompensuojamos 100 proc.
Medicinos pagalbos priemonė Paskyrimo sąlygos
1. Specialios paskirties maisto produktai: maisto produktai, kurių sudėtyje nėra fenilalanino, ir maisto produktai su sumažintu baltymų kiekiu ir turintys sumažintą fenilalanino kiekį (ne daugiau kaip 100 mg/100 g mišinio)
 
1.1. Sergantiems fenilketonurija išrašoma iki 6 mėnesių gydymo kursui:
1.1.1. vaikams iki 1 metų amžiaus iš viso 10 kg per metus;
1.1.2. vaikams 1–3 metų – 30 kg per metus;
1.1.3. vaikams 3–7 metų – 46 kg per metus;
1.1.4. vaikams 7–10 metų – 50 kg per metus;
1.1.5 vaikams 10–18 metų – 56 kg per metus;
1.1.6. asmenims nuo 18 metų – 56 kg per metus.
2. Specialiosios paskirties maisto produktai – negliuteniniai miltai 2.1. Sergantiems celiakija išrašoma iki 3 mėnesių gydymo kursui:
2.1.1. vaikams iki 1 metų amžiaus iš viso 10 kg per metus;
2.1.2. vaikams 1–2 metų – 24 kg per metus;
2.1.3. vaikams 3–10 metų – 36 kg per metus;
2.1.4. vaikams 10–18 metų – 42 kg per metus.
3. Specialiosios paskirties maisto produktai – izomaltozės produktai, kurių sudėtyje yra visaverčio elementinių amino rūgščių mišinio 3.1. Vaikams iki 3 metų sergantiems cistine fibroze ar įgimtu sacharozės nepakankamumu išrašoma gydymo kursui
iki 3 mėnesių, iš viso 9,6 kg per metus.
3.2. Vaikams iki 1 metų amžiaus sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso
9,6 kg per metus.
4. Tarpinės inhaliuoti antihistaminius vaistus 4.1. Vaikams iki 7 metų, sergantiems bronchų astma ir gydomiems inhaliuojamais vaistais, išrašoma 1 metalinė tarpinė arba 2 plastikinės (po 1 plastikinę tarpinę kas 3 metai). Išrašo vaikų pulmonologas.
5. Hidrokoloidiniai arba silikono tvarsčiai 5.1. Ilgiau negu 30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), praguloms iki 5 mm gylio gydyti (TLK-10 kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) per mėnesį išrašoma 10 vienetų tvarsčių kiekvienai opai.
5.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami hidrokoloidiniai ar silikono tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip
3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių (kiekvienai opai) ir ne daugiau kaip 5 pleistrai ritinėlyje (kiekvienai opai).
5.3. Išrašant tvarsčius, asmens sveikatos istorijoje turi būti pažymimas pragulos dydis (ilgis, plotis, gylis).
6. Hidrogelis 6.1. Ilgiau negu 30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), gilesnėms nei 5 mm praguloms (TLK-10 kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) per mėnesį išrašomi 2 vienetai po 15 gramų hidrogelio ir 8 vienetai hidrokoloidinių arba silikono tvarsčių kiekvienai opai.
6.2. Asmenims, kuriems negali būti skiriami hidrokoloidiniai ar silikono tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip
3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių (kiekvienai opai) ir ne daugiau kaip 5 pleistrai ritinėlyje (kiekvienai opai).
6.3. Išrašant hidrogelį ir tvarsčius, asmens sveikatos istorijoje turi būti pažymimas pragulos dydis (ilgis, plotis, gylis).
7. Išmatų rinktuvai
 
 
7.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir 20 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.
8. Diržas išmatų rinktuvui prilaikyti
 
 
8.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai išrašomas vienas diržas 3 mėnesiams.
9. Šlapimo pūslės kateteriai vyriški arba moteriški
 
 
9.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 5 vienetai per mėnesį.
10. Šlapimo rinktuvai (daugkartiniai)
 
 
 
10.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 3 vienetai per mėnesį.
11. Uridomai vyrams
 
 
 
11.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) išrašomi 5 vienetai per mėnesį.
12. Urostominiai maišeliai ir plokštelės
 
12.1. Esant antgaktiniaim šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33) per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir 20 maišelių arba 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 30 vienos dalies maišelių.
13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės
 
 
 
 
13.1. Per mėnesį esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui išrašoma:
13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių);
13.1.2. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 45 vienetai sauskelnių arba 45 vienetai įklotų arba 45 vienetai vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų ir 15 vienkartinių paklodžių), kai nustatyti šie susirgimai:
13.1.2.1. liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai,
13.1.2.2. išsėtinė sklerozė (G35),
13.1.2.3. galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05);
13.1.3. 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklotų arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir
15 vienetų įklotų, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų arba 15 vienkartinių paklodžių):
13.1.3.1. asmenims, kuriems nustatyti šie susirgimai: CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, T91.3) arba liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai, arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai (I61–64, I69, G95.1), arba išsėtinė sklerozė (G35), arba galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05),
13.1.3.2. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neatsižvelgiant į tai, ar jie serga
13.1.3.1 punkte nurodytais susirgimais
14. Antelė arba basonas
 
 
14.1. Nustačius šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymo diagnozę išrašomas 1 vienetas
15. Vienkartiniai insulino švirkštai su adatomis 15.1. Sergantiesiems cukriniu diabetu
16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas
 
 
16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu:
16.1.1. vaikams ir asmenims iki 19 metų,
16.1.2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas – iki 1 metų,
16.1.2. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.
16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 300 Lt per mėnesį.
17. Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti
 
17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:
17.1.1. vaikams, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);
17.1.2. suaugusiems, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.3. vaikams, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną – iki 75 juostelių per mėnesį
(iki 900 juostelių per metus);
17.1.4. vaikams, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);
17.1.5. suaugusiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);
17.1.6. suaugusiems, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);
17.1.7. nėščiosioms, sergančiosioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);
17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu).
17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.
17.3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.
17.4. Vėliau vienu metu, išskyrus 17.1.6 punkte nurodytu atveju, galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.
18. Akinių lęšiai 18.1. Vaikams, kurių geriau reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 1 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 1 bazinės socialinės išmokos dydis ).
18.2. Suaugusiems, kurių geriau reginčiosios akies regėjimo aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,1 regėjimo aštrumo – pagal gydytojo receptus ne dažniau kaip kartą per 2 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 2 bazinės socialinės išmokos dydžiai).