Dėl Lilly paramos dalyvaujant 55-ojoje EASD metinėje konferencijoje Barselonoje


Lilly kartu su Europos Diabeto Tyrimų Asociacija (EASD) ir Lietuvos Endokrinologų draugija kviečia dalyvauti 55-ojoje metinėje konferencijoje, kuri vyks 2019 m. rugsėjo mėn. 16-20 d. Barselonoje, Ispanijoje. Lilly skiria stipendiją, registracijos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Reikalavimai ir sąlygos, kuriuos turi atitikti stipendijos gavėjas.

Reikalavimai ir sąlygos 2019 m. EASD metinės konferencijos stipendijos gavėjui:
  • - Lietuvos Endokrinologų draugijos narys, gydytojas endokrinologas
  • - Gydytojas endokrinologas, kuris aktyviai dirba praktinį darbą diabeto srityje (pvz. pripažintas institucinis ir/ar regioninis ekspertas)
  • - Gydytojas endokrinologas, kuris vykdo mokslinį darbą diabeto srityje (pripažintas ir/ar būsimas mokslinis ekspertas diabeto srityje)
  • - Gydytojas endokrinologas, pateikęs mokslinį darbą ir/ar pristatantis pranešimą 2019 m. EASD konferencijos metu ir/ar dalyvaujantis EASD darbinių grupių veikloje
 
Kandidatas stipendijai gauti turi atitikti mažiausiai du kriterijus. Stipendijų skaičius yra ribotas.  
Prašymus dėl stipendijos gavimo prašome siųsti iki 2019 m. gegužės mėn. 17 d. el.paštu diabetas.kaunas@gmail.com