Endokrinologams dėl Lilly paramos dalyvauti 2018 m. EASD metinėje konferencijoje

ENDOKRINOLOGŲ DĖMESIUI!
 
Lilly parama dėl dalyvavimo 2018 m. EASD metinėje konferencijoje
Lilly kartu su Europos Diabeto Tyrimų Asociacija (EASD) ir Lietuvos Endokrinologų draugija kviečia dalyvauti 54-ojoje metinėje konferencijoje, kuri vyks 2018 m. spalio 1-5 d. Berlyne, Vokietijoje. Lilly skiria stipendiją, registracijos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Reikalavimai ir sąlygos, kuriuos turi atitinkti stipendijos gavėjas 
 
Reikalavimai ir sąlygos 2018 m. EASD metinės konferencijos stipendijos gavėjui
  • Lietuvos Endokrinologų draugijos narys, gydytojas endokrinologas
  • Gydytojas endokrinologas, kuris aktyviai dirba praktinį darbą diabeto srityje (pvz. pripažintas institucinis ir/ar regioninis ekspertas)
  • Gydytojas endokrinologas, kuris vykdo mokslinį darbą diabeto srityje (pripažintas ir/ar būsimas mokslinis ekspertas diabeto srityje)
  • Gydytojas endokrinologas, pateikęs mokslinį darbą ir/ar pristatantis pranešimą 2018 m. EASD konferencijos metu ir/ar dalyvaujantis EASD darbinių grupių veikloje
 
Kandiatas turi atitikti mažiausiai du kriterijus. Stipendijų skaičius ribotas.  
Prašymus dėl stipendijos gavimo prašome siųsti iki 2018 m. balandžio 1 d. el.paštu diabetas.kaunas@gmail.com ar norkus.antanas@gmail.com (Prašymas LED pirmininkui prof. A.Norkui)
 
2018.03.12                                                                                    Antanas Norkus