DĖL CUKRINIO DIABETO ambulatorinio gydymo KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO